3.3. 2017.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Godišnji plan natječaja sadrži ukupno 93 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva u sklopu kojih se planira financirati i sufinancirati više od 6.600 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, promicanja znanosti, prava djece, socijalne skrbi, razvoja volonterstva, skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kulture, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštite potrošača, međunarodne razvojne suradnje, razvoja ruralnih područja i otoka, zaštite okoliša, razvoja turizma, poduzetništva i rada, sporta te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.Godišnji plan objave natječaja potražite na poveznici: https://udruge.gov.hr/godisnji-plan-natjecaja-javnih-poziva-i-drugih-programa-financiranja-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva-u-2017-godini/4004