29.9. 2016.

Europski socijalni fond: Savjetovanje o natječaju “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Europski socijalni fond: Savjetovanje o natječaju “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Ministarstvo turizma pokrenulo je provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem aplikacije e-Savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare i nadopune teksta na nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ upute putem aplikacije e-Savjetovanje putem sljedeće poveznice:https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4078.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za navedeni Poziv otvoreno je do 12. listopada 2016. godine.