1.7. 2019.

ENSURE završna brošura: pregled rezultata projekta

ENSURE završna brošura: pregled rezultata projekta

Jeste li znali da lokalne akcijske grupe – LAG-ovi postoje diljem Europe? Zanima Vas što su to zapravo LAG-ovi i na koji način funkcioniraju?
Preuzmite ENSURE_FINAL_PUBLICATION izrađenu u sklopu provedbe projekta European Network for Cohesion and Solidarity in Rural Areas – ENSURE.

?Brošura je rezultat rada partnerskih organizacija koje su sudjelovale u provedbi projekta iz 13 europskih zemalja s LAG Središnja Istra kao hrvatskim predstavnikom.
?Brošura razmatra načine na koje se građani mogu uključiti u aktivnosti Europske unije, a jedna od tema jest i usporedba LAG-ova u različitim zemljama iz: Slovenije, Češke, Poljske, Rumunjske i Hrvatske.