24.5. 2017.

Edukacija – Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja

Edukacija – Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja

S ciljem edukacije poljoprivrednika o najznačajnijim štetočinjama masline, metodama praćenja na terenu i mjerama zaštite, Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču organizira edukativnu radionicu pod nazivom Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja.

U sklopu programa planirano je održavanje 2 edukacije koje se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela

1. radionica – 17.06.2017.

  • Predavanje na temu aktualnih štetočinja u masliniku (maslinov moljac, svrdlaš, štitaste uši) i mjere zaštite od istih
  • Pokazna vježba o metodama praćenja u masliniku

2. radionica – 08.07.2017

  • Predavanje na temu aktualnih štetočinja u masliniku (maslinina muha, jasminov moljac, paunovo oko) i mjere zaštite od istih
  • Pokazna vježba o metodama praćenja u masliniku

Radionica je besplatna, a za svaku edukaciju planirane su grupe do 30 polaznika. Predavanja će se održati u Poreču, na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci.

Za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava na email: ivana.dminic@veleri.hr ili kontakt telefon: 098 786 718 do 9.6.2017. godine.

Edukacije se održavaju u okviru programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu.