Zašto LAG

Moto LAG-a „Srce Istre“, pokazuje nam brojne karakteristike, prednosti ovoga područja, koje u sebi objedinjuje ono najkvalitetnije, stvarajući preduvjete za održivi razvoj, od kojeg će koristi imati i okruženje u kojemu se nalazi.

Vizija LAG-a „Područje očuvane prirode, tradicije i kulturne baštine, prepoznatljiva ruralno-turistička destinacija sa kvalitetnom javnom, gospodarskom, poljoprivrednom i turističkom infrastrukturom. Središnja Istra područje kvalitetnog i ugodnog življenja.“

Zašto LAG?

 • Zbog stavljanja naglaska na lokalno stanovništvo koje je glavni čimbenik ruralnih područja
 • Zbog pouzdanja u ljude koji žive u središnjoj Istri i u naše sposobnosti za otkrivanjem onog što najbolje odgovara našem okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.
 • Zbog povezivanja na lokalnoj razini, kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali, pronalazili projektne partnere i razvili osjećaj pripadnosti jednoj cjelini,LAG-u „Središnja Istra“
 • Zbog poboljšanja ruralnih životnih i radnih uvjeta
 • Zbog iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj
 • Zbog stvaranja dodane vrijednosti domaćim proizvodima, posebice olakšavajući ulazak na tržište malim proizvodnim jedinicama kroz zajedničke aktivnosti
 • Zbog osiguravanja protoka informacija i znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice
 • Zbog umrežavanja između svih subjekata u ruralnom razvoju
 • Zbog promicanja ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva
 • Zbog pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU
 • Zbog jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekta ruralnog razvoja