“USEGP – Unaprijeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta”

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada (faza II)

Nositelj projekta: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Partneri: Srednja škola Mate Blažine Labin, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin

Opis projekta: Projekt je usmjeren na ažuriranje kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta GSŠJD u Pazinu. Kroz uključivanje profesora iz partnerske škole, poslovnog sektora te uz stručnu podršku vanjskih stručnjaka, ažurirat će se programski moduli u skladu s potrebama tržišta rada. Osim ažuriranog kurikuluma, cilj projekta je ojačati kapacitete nastavnog osoblja za razvoj poduzetničkih vještina i projektnog pristupka kod učenika.

Vrijednost projekta: 1.107.365,00 kn

Trajanje: 12 mjeseci