“Senior Star”

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika Pazin

Partner: Grad Pazin

Opis projekta: Projekt će osigurati izgradnju kapaciteta Udruge umirovljenika Pazinštine za razvoj i financiranje projekata iz javnih izvora uključujući EU fondove, mobilizaciju i uspostavljanje učinkovitog sustava volontera te menadžment volontera, izradu poslovnog plana kao i strateškog plana udruge. stečenim znanjima izradit će se, u okviru projekta, strateški plan udruge i poslovni plan projekta pružanja usluge pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane starim i nemoćnim osobama, te će se uspostaviti tim i osigurati potrebni preduvjeti za pokretanje sustava učinkovite i održive usluge pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane starim i nemoćnim osobama u samačkim domaćinstvima na području Pazinštine.

Vrijednost projekta: 196.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci