Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Nositelj projekta: Veleučilište u Rijeci

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Grad Pazin

Opis projekta: Projekt je usmjeren na razvoj novog studijskog preddiplomskog programa održivog agroturizma, razvoj standarda zanimanja, te edukacije nastavnog osoblja. Ovakav vid studija poticajno će se odraziti na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim predjelima s naglaskom na prihvatljivu održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju usklađenu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama, te će se tako doprinijeti zapošljavanju kadrova što čini jezgru koncepta pametne, održive i uključive ekonomije zasnovane na znanju, a s ciljem ostvarenja visoke stope zaposlenosti, produktivnosti i društvene povezanosti.

Vrijednost projekta: 1.779.415,20 kn

Trajanje projekta: 15 mjeseci