Primjena suvremenih tehnologija u unaprjeđenju poljoprivrede Istarske županije I i II

Donator: Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Natječaj: Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru javnih potreba u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi Istarske županije za 2016. godinu

Nositelj projekta: LAG “Središnja Istra”

Partner: udruga “Istramet”

Opis projekta: Projekt je usmjeren na postavljanje i umrežavanje profesionalne agrometeorološke postaje na području grada Pazina. Prikupljeni meteorološki podatci biti će mjerodavni za veći dio središnje Istre, a posebice za više dijelove Pazinštine i Žminjštine gdje se najviše uzgajaju voćarske kulture, a biti će prikazani na atraktivnom, ali jednostavnom sučelju prilagođenom široj populaciji. Osim osnovnih parametara, prikupljat će se te javno prikazivati i podatci o vlažnosti tla i lista, što će značajno olakšati provođenje agrometeoroloških projekata na našem području u budućnosti. Projekt će biti temelj daljnjeg razvoja i širenja mreže specijaliziranih agrometeoroloških postaja, a sve u cilju lakšeg provođenja zaštite bilja, racionalnijeg navodnjavanja, te naposljetku zaštite okoliša.

Vrijednost projekta: 15.000,00 kn

Trajanje projekta: 2 mjeseca