Novo znanje za buduće zvanje

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih-faza II

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Pazin

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Agencija za ruralni razvoj Istre, Iskop d.o.o.

Opis projekta: Projekt je usmjeren na razvoj triju novih obrazovnih programa s ciljem unaprjeđenja kapaciteta u razvoju turističke ponude središnje Istre. Radi se o programima specijalista tradicionalne istarske kuhinje, batlera i stručnjaka za održavanje bazena i vrtova koji su ciljano prilagođeni potrebama poslodavaca u turističkom sektoru, a biti će razvijeni sukladno metodologiji i procedurama uspostavljanim kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir. Projekt će ujedno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta dvadesetak provoditelja obrazovanja odraslih jer predviđa i stručno usavršavanje nastavnog osoblja za primjenu suvremenih metoda rada i novih tehnologija.

Vrijednost projekta: 1.318.361,22 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci