18. Sijeanj, 2017.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014-2020 LAG-a “Središnja Istra”

Lokalna razvojna strategija 2014-2020 LAG-a “Središnja Istra” temeljni je dokument djelovanja LAG-a i osnovno polazište za raspisivanje natječaja za krajnje korisnike s područja djelovanja.

U strategiji su dostupne značajke područja LAG-a “Središnja Istra, SWOT analiza razvojnih mogućnosti područja, razvojna vizija, razvojni ciljevi i prioriteti, detaljan opis mjera i postupak odabira projekta, kao i akcijski i financijski plan provedbe Lokalne razvojne strategije.

Korisnici će pravovremeno biti obaviješteni o raspisivanju natječaja i upoznati s detaljima o načinu prijave na iste.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a SREDIŠNJA ISTRA 2014-2020 (004)