Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Središnja Istra“.

LAG “Središnja Istra” objavljuje LAG natječaj za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Program ruralnog razvoja 6.3.1.) temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Središnja Istra“.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 781.746,00 HRK

*Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće;
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

Projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja;
 • ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“ mjeri se usporedbom SO-a iz Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdane od Savjetodavne službe;
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave projekata podnose se od 12. travnja 2018., a najkasnije do 14. svibnja 2018. 

Prijave projekta podnose se sukladno LAG_natječaj_M_1.1.3 koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja@lag-sredisnjaistra.hr.

09.04.2018. Lupoglav, prostorije Općine, 17:00 sati
09.04.2018. Draguć, Kuća fresaka, 19:00 sati
10.04.2018. Gračišće, Špital, općinska vijećnica, 15:00 sati
10.04.2018. Kaldir, prostorije Škole, 17:00 sati
10.04.2018. Karojba, prostorije Općine, 19:00 sati
11.04.2018. Tinjan, prostorije Općine, 18:00 sati
11.04.2018. Sv. Lovreč, prostorije Općine, 20:00 sati
12.04.2018. Žbandaj, Poduzetnički inkubator, 18:00 sati
16.04.2018. Višnjan, Palača Miani, 16:00 sati
16.04.2018. Pazin, Društveni centar Veli Jože (bivša vojarna), 18:30 sati
17.04.2018. Sv. Petar u Šumi, Hrvatska čitaonica, 17:00 sati
17.04.2018. Žminj, Čakavska kuća, 19:00 sati